Prvi sat je ogledni i besplatan pa pozivamo sve zainteresirane da dođu.

Cijena radionica: 300 kn mjesečno. Za polaznike dramske ili plesne radionice se ostvaruje popust od 100 kn na mjesečni iznos.

Potrebna je samo ’cool’ trenirka i tenisice.

HipHop je kulturni pokret koji se razvio ranih 70ih godina prošlog stoljeća u četvrti New Yorka,Bronx. U početku HipHop kulturu su sačinjavala 4 glavna elementa: repanje,dj-ing,grafiti i break dance.

U isto vrijeme ples se paralelno razvija uz Hip Hop kulturu. Prvotno je to bio break dance i funk stilovi , poping i locking. Kasnije se proširio kroz druge plesne izražaje kao što su wack,vogue,krump i house.
Veliku popularnost ples doživljava 80ih godina kada je vladao Michael Jackson( koji je često suraďivao sa Hip Hop plesačima i koreografima) koji je uvelike pomogao u popularnosti plesa.
Ono što HipHop kao ples najbolje opisuje jest vlastiti izražaj kroz pokret na zadanu glazbu, tako da taj dio nazivamo freestyle i to je njegova najbitnija karakteristika. Danas se često njegova baza koristi i kroz koreografiranje, što daje mogućnost da pojedinac na svoj način interpretira odnosno iznese svoje videnje pjesme idejno i umjetnički, što najviše vidimo u glazbenim spotovima, nastupima i koncertima izvoďača, taj dio danas najbolje opisujemo kao commercial style.