Podaci za plaćanje dramskih i plesnih programa

Udruga za promicanje kreativnog izražavanja Garaža
Trg Vladka Mačeka 5, 10 000 Zagreb
IBAN: HR6724840081106307423

Napomena: U polje poziv na broj molimo vas upišite identifikacijski broj polaznika koji ste dobili u e-mail poruci u formatu ([id broj]-1-1) s modelom 00.
Pod svrhu plaćanja se upisuje ime i prezime polaznika. Za sva pitanja slobodno nam se obratite na info@4sobe.hr